Strona główna » Liceum » Język polski » Barok


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

O baroku.

I. Nazwa epoki Barok - nazwa epoki wyrażająca zepsucie , bezguście i brak dobrego smaku - tak bowiem oceniano tę epokę zarzucając jej odejście od stylu klasycystycznego [...]

Dodano: 2008-11-18 11:29:50 , Wyświetleń: 1276 , Ocena: 25.75, Głosów: 35, Autor: Mafej

Jeden dzień w domu Harpagona (\

Auuu-wysyczałem, chociaż przecież obiecałem sobie , że nie odezwę się ani słówkiem.Nie chciałem ryzykować. Bałem się, że ktoś odkryje moją kryjówkę,ale jednocześ [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:45 , Wyświetleń: 1276 , Ocena: 51.55, Głosów: 21, Autor: majka100100

Ogólna charakterystyka Baroku. (2)

Barok jest to epoka w dziejach swiata obejmujaca XVI,XVII i XVIII wiek. Jnaczej nazywana "epoką upadku", lub "epoką zdziczenia sztuki".Mówi ona o odczuwalnym końcu, przez któr [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:51 , Wyświetleń: 1280 , Ocena: 60.68, Głosów: 18, Autor: Mafej

Barok - charakterystyka epoki (3)

Jest to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin "barok" zapożyczon [...]

Dodano: 2008-10-16 10:00:19 , Wyświetleń: 1287 , Ocena: 484, Głosów: 1, Autor: Michalk88

Tragizm Makbeta.

William Szekspir , ur. 23 IV 1564 w Stratfordzie , był wybitnym dramaturgiem i poetą angielskim. Jego twórczość odegrała znaczącą rolę w kształtowaniu się teatru europej [...]

Dodano: 2008-10-26 11:35:45 , Wyświetleń: 1288 , Ocena: 59, Głosów: 16, Autor: Mafej

Oksymoron-literacki znak swiatopogladu barokowego.

Oksymoron (z greckiego "dowcipna - niedorzeczność") to figura stylistyczna, po którą bardzo chętnie sięgali twórcy barokowi. Polega ona na żartobliwym zestawieniu dwóch wi [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:11 , Wyświetleń: 1289 , Ocena: 23.85, Głosów: 46, Autor: agacjo

Bogactwo postaci w komedii Moliera.

Molier w swoich utworach przedstawił obraz XVII-wiecznej Francji, obraz uderzający plastycznością i życiem. Do postaci najmniej spotykanych w teatrze Moliera należy wieśniak [...]

Dodano: 2008-03-25 15:28:04 , Wyświetleń: 1297 , Ocena: 30.09, Głosów: 43, Autor: pawlukewa

Barok w Polsce. (2)

Jak usystematyzować literaturę polskiego baroku?Można to zrobić w sposób dość logiczny i łatwy do zapamiętania, choć oczywiście nieco uproszczony. Mianowicie nurty w [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:28 , Wyświetleń: 1297 , Ocena: 36.23, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Los człowieka w twórczości Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i Daniela Naborowskiego.

Mikołaj Sęp-Szarzyński żył w tym samym czasie co Jan Kochanowski, gdy zmarł w 1581 roku Kochanowski jeszcze żył (do 1584 roku). Wielu historyków literatury zalicza go do b [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:05 , Wyświetleń: 1298 , Ocena: 40.89, Głosów: 26, Autor: ew.la

Sonet.

SONET- jest to kunsztowna kompozycja stroficzna zlożoną z 14 wersów,dzieli sie na 2 czterowiersze o powtarzajacych się rymach i 2 trójwiersze o rymach odmiennych pocątkowo po [...]

Dodano: 2008-12-10 00:36:15 , Wyświetleń: 1307 , Ocena: 15.96, Głosów: 55, Autor: majka100100

Opis epoki baroku

BAROK, kierunek w kulturze eur. XVII i 1 poł. XVIII w., zapoczątkowany we Włoszech w 2 poł. XVI w.; objął także niektóre kraje Ameryki Łacińskiej. Słowo barok, o nie wyj [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:21 , Wyświetleń: 1307 , Ocena: 46.25, Głosów: 23, Autor: elkakida

Kontrast jako zasada kompozycji w baroku i jego związek ze światopoglądem epoki (przykłady z literatury; sztuk plastycznych).

I Wstęp: Poeci barokowi przyjeli sobie za cel zaszokować odbiorcę, ich poszukiwania podążały w kierunku wymyślania coraz to nowych, zaskakujących form wyrazu. Poeci ba [...]

Dodano: 2008-11-17 18:50:50 , Wyświetleń: 1312 , Ocena: 72.94, Głosów: 15, Autor: Mafej

Portret sarmaty na podstawie „Transakcji wojny chocimskiej” „Pamiętnikach” Jana Chryzostema Paska.

Czym w ogóle jest sarmatyzm i dlaczego można przedstawić jego różne odcienie tylko w literaturze i kulturze polskiego baroku?Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Określa [...]

Dodano: 2008-11-05 12:03:26 , Wyświetleń: 1313 , Ocena: 57.69, Głosów: 15, Autor: Mafej

Mowa do ojców.

Plan:1.Wprowadzenie.a)definicja słowa ojciecb)być dobrym ojcem-problem współczesnych mężczyznc)usprawiedliwienie swojej postawy2.Argumentacja.a)wezwan [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:08 , Wyświetleń: 1315 , Ocena: 24.07, Głosów: 44, Autor: agacjo

Kultura sarmacka i jej relikty w kulturze współczesnej. (Co w nas drzemie z dawnych Sarmatów)

W XVIII wieku wśród szlachty panowało ogólne przekonanie, że pochodzi ona od starożytnego plemienia Sarmatów. Był to lud zamieszkujący od I w. p.n.e do IV w. n.e tereny Uk [...]

Dodano: 2009-01-11 12:37:32 , Wyświetleń: 1320 , Ocena: 67.88, Głosów: 15, Autor: elkakida

Harpagon godny pogardy czy litości?

Molier w komedii „Skąpiec” pokazał nam postać Harpagona. Poznając jego losy trudno oprzeć się uczuciu złości jak i litości. Bohater ten jest wcieleniem skąpst [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:20 , Wyświetleń: 1321 , Ocena: 59.14, Głosów: 21, Autor: Mafej

Czy Don Kichota należy uważać za wzór, czy antywzór średniowiecznego rycerza chrześcijańskiego?

Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na powyższe pytanie. Aby nieco przybliżyć rozwiązanie tego problemu, przytoczę odpowiednie argumenty, które pozwolą łatwiej sprzec [...]

Dodano: 2008-10-26 11:43:14 , Wyświetleń: 1324 , Ocena: 85.59, Głosów: 16, Autor: Mafej

Czy pieniądz niszczy w człowieku uczucia wyższe? (na podstawie „Skąpca” Moliera)

Uważam, że pieniądz w pewnym stopniu może zabić w każdym z nas wszelkie uczucia wyższe. Najlepiej odzwierciedla to sztuka Moliera pt.”Skąpiec”. Jego główny bo [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:29 , Wyświetleń: 1327 , Ocena: 48.04, Głosów: 25, Autor: tom

Jaki wpływ na kulturę epoki baroku miało podważenie świadectwa ludzkich zmysłów?

Filozofowie XVIIw zwrócili uwagę, że świat nie zawsze jest taki jak go postrzegamy zmysłami. Koncepcje Kartezjusza, Spinozy, Pascala były wspierane przez odkrycia naukowe tj. [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:37 , Wyświetleń: 1327 , Ocena: 110.58, Głosów: 11, Autor: Mafej

Barok - informacja dotyczące malarstwa, rzeźby i architektury.

Ogólne spojrzenie na sztukę baroku: Barok narodził się pod koniec XVI wieku w Rzymie. Nadał nowe oblicze miastu, a następnie przyjął się w innych państwach, a nawet n [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:06 , Wyświetleń: 1328 , Ocena: 84.13, Głosów: 15, Autor: majka100100

Literackie i i deowe wyznaczniki epoki baroku.

N a z w a: Nazwa „barok” stała się metaforą epoki dziwnej, niezwykłej i odchodzącej od klasycznego wzorca renesansu, harmonii i proporcjonalności ( zarzucano [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:49 , Wyświetleń: 1349 , Ocena: 36.58, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Jan Andrzej Morszczyn jako poeta dworski.

Jan Andrzej Morsztyn był poetą związanym z dworem królewskim. Piastował wiele urzędów. Był dworakiem i intrygantem ale też sprawnym dyplomatą. Był skazany na banicję i [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:39 , Wyświetleń: 1351 , Ocena: 75.15, Głosów: 12, Autor: pawlukewa

Skąpiec Moliera - streszczenie w 150 słowach.

Eliza, córka Harpagona, rozprawia z Walerym (synem Anzelma) o ich wzajemnej miłości. W następnej rozmowie z bratem, Kleantem dowiaduje się o jego prawdziwym uczuciu do Mariann [...]

Dodano: 2008-01-31 00:11:48 , Wyświetleń: 1352 , Ocena: 23.05, Głosów: 41, Autor: agacjo

Harpagon - straszny czy śmieszny? Charakterystyka postaci.

Harpagon – śmieszny czy straszny? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba najpierw bliżej poznać bohatera. Tak więc Harpagon, (czyli tytułowy Skąpiec z komedii Molie [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:30 , Wyświetleń: 1352 , Ocena: 43.29, Głosów: 30, Autor: tom

"Świętoszek" Moliera jako komedia klasyczna. (1)

Molier to jeden z twórców francuskiego klasycyzmu, głęboko odwołującego się do pierwowzorów antycznych. Celem autora jest wyjawienie czytelnikowi całej prawdy o człowieku [...]

Dodano: 2008-10-17 19:20:41 , Wyświetleń: 1355 , Ocena: 51.9, Głosów: 19, Autor: Michalk88

Barok w Polsce. (1)

Prof. Czesław Hernas dzieli barok na następujące etapy: barok wczesny (1580 -1620) barok dojrzały (1620 - 1670) barok późny (1670 - 1730 (60)) Jak widać w ba [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:39 , Wyświetleń: 1357 , Ocena: 50.71, Głosów: 16, Autor: Michalk88

Barok - wszystko co najważniejsze.

Spis treści:1.Nazwa okresu i czas jego trwania.2.Literatura3.Cechy poezji barokowej4.Sztuka Rzeźba Malarstwo5.Gatunki cha [...]

Dodano: 2008-11-18 18:43:09 , Wyświetleń: 1358 , Ocena: 155.57, Głosów: 6, Autor: Mafej

"Cóż będę czynił w tak straszliwym boju, wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?"

Mikołaj Sęp Szarzyński mówi nam w swoich utworach o przemijaniu, o wartości dóbr ziemskich i ostatecznych - śmierci, wieczności i zbawieniu. Był on prekursorem baroku. Sam [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:50 , Wyświetleń: 1362 , Ocena: 125.45, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Rubens.

Rubens Peter Paul (1577-1640), malarz flamandzki. Czołowy artysta okresu baroku, skupiający w swojej twórczości takie cechy epoki jak: wybujałość, żywiołowość, dynamika, [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:22 , Wyświetleń: 1362 , Ocena: 23.18, Głosów: 50, Autor: Michalk88

Czy „ Świętoszek” Moliera jest utworem aktualnym? Opinie uzasadnij znanymi Ci faktami z życia współczesnego.

Moim zdaniem komedia Moliera "Świętoszek" jest ponadczasowa. Zawsze znajdą się ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, wykorzystując przy tym i oszukujących innych. Tak był [...]

Dodano: 2009-04-14 16:58:32 , Wyświetleń: 1362 , Ocena: 1316, Głosów: 0, Autor: elkakida

Literatura jest zwierciadłem, w którym odbijają się wizerunki Polski i Polaków. Czy lustro mówi prawde?-Barok

Na początku mojej pracy chciałam zadać jedno pytanie. Czy lustro mówi prawdę? W jakiejś części tak. Wiadomo, że zwierciadło odwraca strony. Strona prawa staje się lewą [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:10 , Wyświetleń: 1364 , Ocena: 132.92, Głosów: 11, Autor: elkakida

"Fircyk w zalotach".

Franciszek Ksawery Mikołaj Zabłocki urodził się 2stycznia 1752 roku. Nie udało się dotąd ustalić ani miejsca urodzenia Franciszka, ani nawet dzielnicy Rzeczy pospolitej, z [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:36 , Wyświetleń: 1366 , Ocena: 28.59, Głosów: 40, Autor: pawlukewa

Człowiek, życie i śmierć w poezji Daniela Naborowskiego.

Epoka baroku rozpoczęła się w drugiej połowie XVI w. i trwała do końca XVII stulecia. W tym właśnie czasie wykształciły się poglądy, które charakteryzowały wielu ówc [...]

Dodano: 2008-03-24 14:11:41 , Wyświetleń: 1375 , Ocena: 41.94, Głosów: 30, Autor: pawlukewa

Kto jest winien śmierci Dunkana?

„Makbet” Williama Szekspira jest jednym z najbardziej znanych tragedii angielskiego twórcy. Utwór opowiada o przeistoczeniu prawego rycerza w okrutnego zdrajcę. Prze [...]

Dodano: 2009-02-07 22:12:45 , Wyświetleń: 1379 , Ocena: 166.17, Głosów: 5, Autor: elkakida

Cechy poetyki dworskiego nurtu baroku.

Dworski nurt barokowy w kulturze: poezję salonową, wiersze miłosne, czerpanie wzorców z zachodu, charakterystyczną postawą jest cieszenie się z miłości i piękna kobiet]

Dodano: 2009-04-01 10:05:54 , Wyświetleń: 1379 , Ocena: 107.67, Głosów: 14, Autor: elkakida

Na podstawie wybranych utworow omow charakterystyczne cechy Baroku.

W baroku polskim wyróżnić można trzy charakterystyczne nurty: barok kwiecisty, dworski barok sarmacki, dworkowy barok klasyczny, francuski 1. Barok kwiecisty.Jest to st [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:50 , Wyświetleń: 1380 , Ocena: 22.32, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Barok w Polsce. (4)

Barok w Polsce kwitł od początku XVII w. aż po połowę XVIII w. Wiek ten jest określany jako „srebrny”. W Polsce te epokę nazywamy barokiem sarmackim. Przeds [...]

Dodano: 2008-11-04 22:34:48 , Wyświetleń: 1387 , Ocena: 57.38, Głosów: 15, Autor: Mafej

Barok - charakterystyka epoki (1)

BAROK to epoka literacka między odrodzeniem a oświeceniem, obejmująca w zasadzie wiek XVII, choć także zjawiska z końca XVI i I połowy XVIII wieku. Termin 'barok' zapożyczo [...]

Dodano: 2008-09-30 15:28:18 , Wyświetleń: 1391 , Ocena: 139.29, Głosów: 6, Autor: Michalk88

Irena Conti di Mauro

„ Nie ma ostatecznego zwycięstwa Tak jak nie ma klęski ostatecznejZwyciężając traci się nieuchronnie coś albo kogośA z przegranej zawsze daje się ocalić [...]

Dodano: 2008-12-19 23:46:36 , Wyświetleń: 1396 , Ocena: 222.71, Głosów: 6, Autor: majka100100

Pamiętniki i Epistografia.

Pamiętnikarstwo - Rozkwita w XVII w. wielka moda na pamiętniki. W większości te domorosłe dzieła nie są zbyt wartościowe literacko. Pisano diariusze, zapisy gawędziarskie, [...]

Dodano: 2008-01-30 23:57:06 , Wyświetleń: 1409 , Ocena: 34.16, Głosów: 36, Autor: agacjo

List Kleanta do Marianny - Skąpiec.

Droga Marianno!Piszę do Ciebie ten list z nadzieją, że go przeczytasz i zrozumiesz moją troskę o Ciebie. Błagam Cię moja droga, nie wychodź za mojego ojca- niegodziwca. [...]

Dodano: 2008-03-13 22:08:36 , Wyświetleń: 1410 , Ocena: 20.81, Głosów: 57, Autor: ew.la

Papkin-charakterystyka ''Zemsta''

Papkin jest jednym z głównych bohaterów ''Zemsty''.Jest postacią, która wpływa na to ze jest on jednym z najzabawniejszych bohaterów komedii. Jest kawalerem w średnim w [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:24 , Wyświetleń: 1416 , Ocena: 65.41, Głosów: 16, Autor: Mafej

Czasy saskie w kulturze polskiej.

1. Dwa nurty kultury. szlachecki - rodzinność magnacki - wzorowany na dworach zachodniej Europy 2. Cechy kultury dworskiej (magnackiej). umowność, konwenans ży [...]

Dodano: 2008-09-30 15:28:22 , Wyświetleń: 1422 , Ocena: 94, Głosów: 12, Autor: Michalk88

Współcześni "Świętoszkowie".

Komedia "Świętoszek" powstała w XVII w. i choć z perspektywy czasu to dość oległa epoka, to ze względu na zamieszczone w tej książce przesłanie i postacie, a raczej ich [...]

Dodano: 2008-06-29 11:36:40 , Wyświetleń: 1424 , Ocena: 12.29, Głosów: 98, Autor: tom

Co sądzisz o światopoglądzie Wacława Potockiego przedstawionym w wierszu „Niegłupie odpowiedzi”?

W epoce barokowej dominował pesymizm i przekonanie o marności wszystkich rzeczy. Możemy to odczuć, czytając wiersz Wacława Potockiego. Podmiot liryczny przekonuje, iż najnie [...]

Dodano: 2008-11-06 11:17:21 , Wyświetleń: 1428 , Ocena: 124, Głosów: 12, Autor: Mafej

Barokowa wizja kobiety i miłości ( na podstawie utworów J.A. Morsztyna )

Każdy okres literacki wprowadza własną wizję kobiety i pogląd na temat miłości .Podobnie jest w baroku . O kobiecie i miłości pisze Jan Andrzej Morsztyn . Miłość je [...]

Dodano: 2009-01-03 11:42:55 , Wyświetleń: 1429 , Ocena: 45.19, Głosów: 26, Autor: majka100100

Charakterystyka Harpagona. (2)

Harpagon to główny bohater dramatu Moliera „Skąpiec”. Był on bogatym, paryskim mieszczaninem w podeszłym wieku. Miał dwoje dzieci: Elizę i Kleanta. Nosił okular [...]

Dodano: 2008-10-12 15:07:34 , Wyświetleń: 1440 , Ocena: 62.43, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Czym różni się barok szlachecki Potockiego od baroku sarmackiego Paska i baroku dworskiego Morsztyna?

Wacław Potocki (1621-1696) pochodził ze średniozamożnej szlachty, wykształcenie zdobył przy zborze ariańskim w Raciborzu. Pod groźbą edyktu z 1658 r., skazującego arian n [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:23 , Wyświetleń: 1445 , Ocena: 254.67, Głosów: 5, Autor: Mafej

Barokowa wizja świata

Jest to esej, w ktorym zostala podjeta problematyka baroku, oraz postrzegania fo przez owczesnie zyjacych ludzi. Temat ujety jest wraz z uwaga na uniwerslany rozwoj stylu barokoweg [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:30 , Wyświetleń: 1454 , Ocena: 55.3, Głosów: 22, Autor: Mafej

Barok w skrócie

W SKRÓCIE:Barok - Epoka uduchowiona, mistyczna, u podłoża filozofii leży poczucie przemijalności życia i kruchości istoty ludzkiej. Zwrot ku Bogu i religii, myśli o ży [...]

Dodano: 2009-01-11 12:36:30 , Wyświetleń: 1457 , Ocena: 921, Głosów: 0, Autor: elkakida

1 2 3 4 5


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?