Strona główna » Liceum » Język polski » Romantyzm


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"Dalej bryło z posad świata! Nowymi cię pchniemy tory"- jako wyzwanie dla współczesnej młodzieży

Adam Mickiewicz – autor cytatu zawartego w temacie – to prekursor epoki romantyzmu w Polsce. Jako młody człowiek, zbuntowany przeciwko dotychczasowemu porządkowi ś [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:07 , Wyświetleń: 1001 , Ocena: 38, Głosów: 20, Autor: Mafej

Sposoby funkcjonowania motywów ludowych w poezji romantycznej (omów na wybranych przykładach).

Motywy ludowe stanowiły ważny element literatury romantycznej, a wiązało się to romantycznym poszukiwaniem prawd żywych, wypływających z natury, która przecież rządzi ż [...]

Dodano: 2008-01-31 17:02:20 , Wyświetleń: 1004 , Ocena: 18.94, Głosów: 34, Autor: agacjo

Niestety czy nareszcie „Ostatni” w „Panu Tadeuszu” ?

„Pan Tadeusz” jest epopeją narodową. Treść utworu jest opowiadaniem o życiu Polaków w ważnym okresie dziejowym - walki o wyzwolenie narodowe. Jest czymś w rodza [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:08 , Wyświetleń: 1004 , Ocena: 36.86, Głosów: 20, Autor: ew.la

Dialog filozoficzny Kordiana i Konrada.

SCENA I Kordian i Konrad stoją sami w opuszczonym zamczysku na Litwie .KORDIANIleż to czas minąć musiało ,Ile wieków nas tu tysiące wiedźm , diabłów ści [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:28 , Wyświetleń: 1006 , Ocena: 19.34, Głosów: 43, Autor: ew.la

Wskaż podobieństwa i różnice w wyborach tragicznych Antygony i Konrada Wallenroda, w porównaniu wykorzystaj swoją wiedzę na temat historii rodu Labdakidów, i Sofoklesa (jego dzieła), oraz fragment z Konrada Wallenroda (od wersu 505 do 595).

Konrad Wallenrod jest romantycznym bohaterem utworu Adama Mickiewicza pt. "Konrad Wallenrod". Jest to Litwin , który w młodości został porwany przez zakon krzyżacki. Żył i [...]

Dodano: 2008-04-13 21:27:06 , Wyświetleń: 1006 , Ocena: 27.07, Głosów: 27, Autor: tom

Walka klasyków z romantykami. Założenia estetyczne romantyków.

Spór pokoleniowySpór klasyków z romantykami był sporem pokoleniowym. Pokolenie starsze opowiadało się za klasycyzmem. Młodsze, w kwestiach światopoglądowych poza cecha [...]

Dodano: 2008-10-26 11:30:04 , Wyświetleń: 1006 , Ocena: 104.86, Głosów: 6, Autor: Mafej

„Zdobywanie pieniędzy, czy poświęcenie się idei służebnej?”

W ostatnich czasach pieniądz zyskał niezwykle silną pozycje, Przeniknął niemalże do wszystkich sfer życia człowieka, zarówno tych materialnych, jak i duchowych. Jako kolej [...]

Dodano: 2009-01-05 17:00:58 , Wyświetleń: 1006 , Ocena: 37.58, Głosów: 23, Autor: majka100100

Między dobrem a złem w „Dziadach” części III Adama Mickiewicza.

Nie będę czuł się dobrze w roli wyrokującego co jest dobrem, a co złem w III części „Dziadów” Mickiewicza, bo może w tej chwili będę musiał postawić conaj [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:33 , Wyświetleń: 1007 , Ocena: 26.12, Głosów: 32, Autor: agacjo

Eksplikacja - "Grzybobranie".

1. Umiejscowienie tekstu w całości źródła.Fragment ten pochodzi z III części „Pana Tadeusza” pt. „Umizgi”. Jest on poprzedzony „dziwnymi [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:52 , Wyświetleń: 1008 , Ocena: 25.67, Głosów: 29, Autor: Michalk88

"Romantycy muszą zginąć...Dzisiejszy świat nie dla nich...” (B. Prus). Twoje refleksje o wartościach upowszechnianych przez pisarzy epoki romantyzmu.

„Romantycy muszą zginąć...”. Taką opinię wypowiada jeden z bohaterów powieści Prusa. Z takim stwierdzeniem zgadza się zapewne sam autor – wnikliwy obserwa [...]

Dodano: 2008-02-18 19:05:54 , Wyświetleń: 1009 , Ocena: 24.15, Głosów: 39, Autor: ew.la

Specyfikacja romantyzmu rosyjskiego.

W pierwszej połowie XIX wieku kapitalizm w Rosji rozwijał się bardzo słabo. Istniały w pełni stosunki feudalne. Wszelkie przejawy życia poddane były ścisłemu nadzorowi po [...]

Dodano: 2008-03-23 00:11:42 , Wyświetleń: 1009 , Ocena: 26.08, Głosów: 25, Autor: pawlukewa

Opis przeżyć wewnętrznych Małgorzaty będącej w więzieniu.

Małgorzata, młoda bohaterka dramatu Joanna Wolfganga Goethego, pt.: „Faust”, zakochała się w głównym bohaterze tego utworu. Niestety miłość ta ją zgubiła. Ch [...]

Dodano: 2008-10-21 11:24:51 , Wyświetleń: 1012 , Ocena: 28.25, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Bunt i ofiara – dwie postawy polskich bohaterów romantycznych.

Sylwetka polskiego bohatera romantycznego tworzona była pod wpływem wielu czynników. Duże znaczenie miały wpływy zachodnioeuropejskie. Dlatego polski bohater romantyczny z wi [...]

Dodano: 2008-10-21 17:48:40 , Wyświetleń: 1012 , Ocena: 34.27, Głosów: 21, Autor: Michalk88

Konstrukcja akcji w Zemście.

Punktem wyjścia komediowych perypetii utworu uczynił pisarz antago-nizm dwóch czołowych postaci: Cześnika i Rejenta. U źródeł poczynań obu antagonistów tkwiły historyczn [...]

Dodano: 2008-02-01 09:47:41 , Wyświetleń: 1014 , Ocena: 25.72, Głosów: 31, Autor: agacjo

Polaków portret własny w literaturze romantyzmu.

Literatura jest zwierciadłem, w którym można obejrzeć własną twarz. Nie zawsze mówi ono prawdę, czasem gloryfikuje, niekiedy zniekształca. Portret Polaków stał się tema [...]

Dodano: 2008-10-23 18:52:10 , Wyświetleń: 1014 , Ocena: 21.84, Głosów: 31, Autor: Mafej

Mesjanizm w "Księgach narodu polskiego" i "Księgach pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza.

Księgi były najlepszym wyrazem mesjanizmu Mickiewicza. Były one przygotowaniem do ostatecznego rozprawienia się z zaborcą. Są one kodeksem zasad przyszłego połączenia, wyz [...]

Dodano: 2008-03-22 10:09:52 , Wyświetleń: 1015 , Ocena: 67.55, Głosów: 10, Autor: pawlukewa

Odwołując się do znanych przykładów literatury romantycznej uzasadnij słuszność sądu Krasińskiego nad romantyczną poezją.

W romantyzmie zapanowała moda na bycie poetą. Każdy młody człowiek starał się mieć smutne oczy oraz natchniony wyraz twarzy. Henryk, główny bohater „Nie-boskiej kom [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:26 , Wyświetleń: 1016 , Ocena: 132.57, Głosów: 6, Autor: Michalk88

"Zamek kaniowski" - Seweryn Goszczyński.

Kozak Nebaba urodził się w Białozorze na Ukrainie, niedaleko Smiły. Tam pierwsze lata jego młodości upływają. Była to sztuczka żwawa, śmiała - jak się o nim stary lirn [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:51 , Wyświetleń: 1017 , Ocena: 21.58, Głosów: 35, Autor: Mafej

Myśl przestrogi wypowiedzianej przez lud po ukazaniu się widma pana w II części "Dziadów"

Przestroga wypowiedziana przez lud po ukazaniu się widma pana w II części "Dziadów" piętnuje obojętność na krzyw-dę i cierpienie drugiego człowieka. Nie ma ratunku dla ok [...]

Dodano: 2008-03-20 23:09:46 , Wyświetleń: 1018 , Ocena: 22.89, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Zwiedzanie domu Matyjasza Dobrzyńskiego.

Gdy stanąłem przed domem Matyjasza od razu zauważyłem, że jest on inny od pozostałych; był bardziej rozległy, wyróżniający się. W oczy rzucała się prawa strona domost [...]

Dodano: 2008-10-19 13:41:41 , Wyświetleń: 1020 , Ocena: 20.66, Głosów: 37, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Język polski
Antyk i Biblia Antyk i Biblia
Barok Barok
Biografie Biografie
Charakterystyki Charakterystyki
Gramatyka Gramatyka
Inne Inne
Konspekty Konspekty
Listy Listy
Materiały do matury Materiały do matury
Młoda polska Młoda polska
Motywy Motywy
Oświecenie Oświecenie
Plany wydarzeń Plany wydarzeń
Pozytywizm Pozytywizm
Prace przekrojowe Prace przekrojowe
Prasówki Prasówki
Prezentacje maturalne Prezentacje maturalne
Recenzje Recenzje
Renesans Renesans
Romantyzm Romantyzm
Rozprawki Rozprawki
Streszczenia Streszczenia
Średniowiecze Średniowiecze
Tematy wolne Tematy wolne
Wiersze Wiersze
Wspołczesność Wspołczesność
XX lecie XX lecie


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?